Cirkev neviditeľného ružového jednorožca

26. july 2012 at 10:22 | Arya Flowerny
Prešla som na novú vieru... Rozhodovala som sa medzi Lietajúcim Špagetovým Monštrom a Neviditeľným Ružovým Jednorožcom... Jednorožec vyhral :) Ale Monštrum mám stále rada, je to akási bokovka ;)

NRJ je satirická paródia náboženstva zameraná na nabodnutie teistických vieroučných článkov na dlhý roh paradoxného jednorožca, ktorý je síce ružový (do purpurova), ale neviditeľný. Podobné do očí bijúce protirečenia sa viažu aj na všetkých teistických bohov.


NRJ sa bežne používa ako argument na dôkaz klamnosti či svojvoľnosti viery v nadprirodzeno, napríklad pri nahradení výrazu "Boh" v nejakom náboženskom texte výrazom "neviditeľný ružový jednorožec".
Definícia NRJ:
"Účelom tejto svojvoľnosti je priviesť teistov k uznaniu, že ich kázeň (o Bohu) počúvajú ateisti s takou vážnosťou a dôverou, ako svoju kázeň (o NRJ) … a dosiahnuť, že tak budú robiť aj oni."
Samozrejme sa vie, že tento domnelý Boh nemá veriacich, ale vo veku internetu sa stal populárnym na stránkach ateistov a na diskusných fórach práve predstieraním viery v obidvoch smeroch. Štylizácie týchto vyznaní viery poukazujú na ťažkosti pri odmietaní vyhlasovania viery v javy mimo ľudské zmyslové vnímanie.
História NRJ:
Najstaršia písomná zmienka o NRJ je z rokov 1990-1992 na strane alt.atheism diskusnej skupiny Usenet, kde NRJ dodnes v modernej forme prežíva ako "zjavené" náboženstvo. Existujú pamätníci, ktorí tvrdia, že o jednorožcovi bola reč v diskusiách už dávno pred érou internetu.
V rokoch 1994-1995 vydala skupina študentov na univerzite IOWA, združená do spolku ISCA, manifest, ktorý opisoval podrobnosti nezmyselného náboženstva "ružových neviditeľných jednorožcov", ako napríklad: "NRJ sú bytosti úžasnej duchovnej sily. Spoznávame to z toho, že sú schopní byť naraz aj neviditeľní, aj ružoví. Ako všetky náboženstvá, aj viera v NRJ sa zakladá súčasne na logike a viere. Veríme, že sú ružoví a logicky chápeme a vieme, že sú neviditeľní, pretože ich nevidíme." (Koľko takýchto nezmyslov som sa napočúval pri nedeľných kázniach … o neviditeľnom, ale všetko vidiacom, všetko vediacom, všade prítomnom, jednom ale v troch osobách, atď…!)
Manifest Steve Eleya a jeho spoločníkov uvádzal aj iné vtipné články viery cirkvi NRJ, napríklad, čo odôvodňuje hrozienkový chlebík (symbolizujúci rozťahovanie vesmíru) a jeho vzťah k zmiznutým ponožkám. Mister Eley sa vymenoval za "hlavného advokáta a hovorcu cirkvi" a obklopil sa zborom Vysokých kňazov a Vysokých kňažiek (VK), a to v súlade s platnou teóriou, že kto píše evanjeliá, má v príslušnej cirkvi aj všetku moc a nikdy nebude umučený. Prvou VK bola Natalie Overstreetová, ktorá popularizovala uvedené dogmy na svojej internetovej strane.
Ďalší člen vedenia ISCA, Wes Schrader, sa pokúsil vyvolať rozpad novej cirkvi (schizmu) založením kultu "Celkom oceľového gaštanového Pegasa" (okrídleného koňa), ale nemal úspech.
V roku 1996 bola koncepcia NRJ adaptovaná na učebnú pomôcku pre Camp Quest (Tábor otázok), prvý voľnomyšlienkarský letný detský a študentský tábor v USA. Inkoherentná ružová farba bola vynechaná a zdôraznila sa len neviditeľnosť (nevnímateľnosť) jednorožca. Deti ľahko chápu, na kom spočíva ťarcha dôkazu.
Dogma NRJ:
Existujú umelecké aj laické znázornenia ružového jednorožca, ale pri použití kanála alfa sa obrazy stanú úplne priesvitné, čím sa ešte väčšmi priblížia pojmu NRJ. Ako vrchol znázornenia neviditeľnosti NRJ boli predložené aj prázdne stránky z bloku na kreslenie, samozrejme bielej (ne)farby.
Pri diskusiách o NRJ je bežné, že keďže je jednorožec neviditeľný, nedá sa dokázať ani jeho neexistencia. Táto paródia veľmi pripomína teistické tvrdenia o Bohu: že je všadeprítomný a preto sa jeho prítomnosť nedá nikde dokázať, čo však nezmenšuje vieru v neho. NRJ slúži ako ľahko pochopiteľné prirovnanie, že ak chýbanie dôkazu božskej existencie má byť jej dôkazom, je v podstate absurdné, vylúčené. Pri tejto logike sa dá tak veriť v Boha, ako na NRJ. Dve charakteristické vlastnosti NRJ, neviditeľnosť a ružová farba, sú nekonzistentné (nesúrodé) a protirečivé, a to z nich robí satiru. No paradox, že niečo je neviditeľné a má vnímateľnú vlastnosť (ružovú farbu), poznala už mytológia starovekých východoázijských kultúr: "neviditeľná červená struna" vraj spájala dve bytosti, ktoré mali mať spoločný osud.
NRJ a podobné nápady sa už v minulosti používali ako učebné pomôcky. Veľký americký ateista Carl Sagan má v knihe The Demon-Haunted World: Science As A Candle In the Dark(Diablom strašený svet: Veda ako sviečka v tme) esej "Drak v mojej garáži". Ľudia tvrdia že neviditeľný drak tam vyfukuje nozdrami studený oheň. Nedá sa vidieť, ani počuť, ani ináč cítiť; nezanecháva stopy svojich láb. Nemáme nijaký dôvod povedať, že existuje, ale je tam. A ozývajú sa otázky: Ako viete, že je to drak a nie mačka? Podobne: Ako viete, že je to NRJ a má to teda jeden roh? Ako viete, že to nie je kôň s tromi rohmi alebo úplne bez rohov? Túto myšlienku veľmi podrobne rozoberá Judith Hayesová v knihe In God We Trust: But Which One? (Veríme v Boha: Ale ktorého?).
Medzi veriacimi cirkvi NRJ existuje veľa viac-menej serióznych debát. Je NRJ celkom neviditeľný, alebo niekedy len čiastočne, napríklad pre tých, čo v neho veria? Tvrdí sa, že má rád šunkovú a ananásovú pizzu; iba vegetariáni protestujú, že je predsa tiež vegetarián a ako taký musí mať rád ananásovú pizzu s hubami. O ananásoch niet pochýb, ale ani o tom, že pohŕda ostrou paprikou. Ďalšou vlastnosťou NRJ, o ktorej panuje súhlas, je, že "odnáša či unáša" ponožky - ako vysvetliť ich ináč nevysvetliteľné miznutie? Ak z vašej práčovne ktosi uniesol ponožky, je to znak priazne NRJ - ale môže to byť aj znak nevôle; záleží na tom, kto ich hľadá. Skeptici navrhujú, aby sa hlbšie pochopenie tohto javu hľadalo pod práčkou a textil pod jej bubnom.
Ako abrahámovské náboženstvá majú svojho diabla-satanáša, má NRJ svojho oponenta v Purpurovej ustrici. Povedal raz jeden veriaci:
"Videl som svoju nehodnosť pod jej dozorom a bol som hriešnik, odsúdený večne s ňou žiť, voskujúc jej ulitu a masírujúc jej biedne a sliznaté nohy."
"Pretože Purpurová ustrica má naozaj stehná, potom nohy a prsty a to jej dáva vládu nad všetkými moriami a umožňuje jej ísť medzi deti ľudí a pokúšať ich na zatratenie." (Zjavenie sv. Bryca čiastočne Nakrúteného, odsek 1, verše 9-11).
Purpurová ustrica je známa aj ako "Purpurová ustrica posledného súdu" a tvrdí sa, že pôvodne bola jedným z miláčikov NRJ, že však bola vypudená zo svojich pastvín, pretože sa pokúšala presvedčiť spoluveriacich o kacírskom názore, že NRJ má radšej paprikovú pizzu s hubami ako šunkovú s ananásom. V Eleyovom manifeste stojí, že NRJ budú trestať neveriacich pichaním svojimi rohmi; za pociťovanú bolesť sa dosiaľ vinili moskyty, ale tie už nejdú na ľudí; hovorí sa, že boli predizajnované tak, aby boli pre NRJ to, čo sú konské muchy pre kone.
Náčrty NRJ predstavujú zvyčajne hmlistého ružového jednorožca alebo jednoducho nič. Aj obrazy "zjavení" NRJ sú nákresy bežných miest v prírode (jaskyne, lesné čistiny, vodopády) s neurčitými nerozpoznateľnými predmetmi, ktoré sa vraj "zjavili". Existuje však logo NRJ, vytvorené návštevníkmi strany alt.atheism a dá sa získať (za pár US$, lebo je ©) na tričkách, hrnčekoch a iných haraburdách; stalo sa talizmanom ateistov a agnostikov, surfujúcich v internete Invisible pink unicorn.
V žartovných rozhovoroch sa po mene Neviditeľného Ružového Jednorožca spravidla pridáva po krátkom odmlčaní veta typu "Nech sú požehnané jeho sväté kopytá", "Pokoj pod ním" alebo "Kiež jeho kopýtka nikdy neboli podkuté". To sa obyčajne skracuje na šepot, mumlanie, brblanie. Tieto prídavky pripomínajú prax moslimov, ktorí pridávajú k menu Mohameda a iných prorokov vetu "Pokoj s ním", alebo "Nech je jeho meno pochválené", resp. židov, ktorí to isté hovoria po mene zomretých rabínov. Do podobnej kategórie patrí naše "Pánboh mu daj slávu večnú" pri spomienke na mŕtveho.
Richard Dawkins používa paródiu náboženstva cirkvou lietajúcej špagetovej príšery, respektíve cirkvou neviditeľného ružového jednorožca ako moderné verzie Russellovej čajovej kanvice, aby vyniklo nad slnko jasnejšie, že náboženstvá musia byť dokazované a dokázané ich veriacimi a nie azda vyvracané a vyvrátené ateistami.
"Tvrdím, že obidvaja sme ateisti. Ibaže ja verím na o jedného Boha menej ako Vy. Ak viete, prečo ste Vy zavrhli všetkých ostatných možných Bohov, ľahko pochopíte, prečo som ja zavrhol Vášho ostávajúceho Boha." - Stephen F. Roberts.


 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Advertisement